Home Contact    

Visitor address:
Tiller-Ringen 5 - Bunkersen, 7075 Tiller
(Trondheim, Norway)

Postal address:
Postboks 111 Tiller, 7476 Trondheim


Phone club house: call a member

E-mail:

     
Member Phone E-mail
Frode (President) +47 40 46 15 59
Anders +47 91 59 16 39
Are +47  
Bjørn H +47 92 23 08 30  
Espen +47 93 06 87 05  
Hans Edgar +47 93 06 87 03  
Harry +47 92 06 05 15  
Håvard +47 91 35 61 22  
Jon Ivar +47 47 04 15 87  
Kenneth +47 98 40 22 85  
Lars +47 40 60 44 65  
Løhre +47 91 56 80 79  
Morten (Daffy) +47 91 62 61 97
Moen +47 98 20 97 58
Per +47 47 48 86 80
Rolf +47 90 77 28 64  
Rune (Stappa) +47 90 65 50 35
Rune (Skinke) +47 95 79 00 12  
Stig D +47 94 86 84 85  
Thomas +47 90 77 91 53   
Tor Geir (Witbro) +47 41 75 84 02
Trond +47 98 23 08 38  
     
Members in memories    
Skålvik R.I.P 03.10.59 - 17.06.08 Til minne side
Kjell (Feieren) R.I.P 24.12.65 - 24.04.20 Til minne side
     
Prospect    
. .  
Hangarounds    
Terje (Datsun)    
 
 Vinterfest
17. jan - 18. jan 2020
.All party's are only
for invited
friend's

.

 
 
.

.

 
 
.
 
Kjell André
*24.12.1965
†25.04.2020